Perkhidmatan Kuarantin Perkhidmatan Kuarantin

MAQIS akan mengkuarantin dan memeriksa apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma, premis, pengangkut atau apa-apa benda lain di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin bagi maksud untuk menentukan sama ada perosak, penyakit atau bahan cemar wujud dan untuk memastikan pematuhan dengan syarat-syarat import dan eksport sebagaimana yang dinyatakan dalam permit, lesen atau perakuan yang dikeluarkan di bawah Akta MAQIS 2011.

Apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanih, mikroorganisma, premis, pengangkut atau apa-apa benda lain di tempatkan di bawah kawalan kuarantin di stesen kuarantin atau premis kuarantin bagi suatu tempoh masa sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Kuarantin dan Pemeriksaan.