JABATAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA
Aras 4, Menara 4G1, Wisma Tani No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62624 Putrajaya
Telephone: 03-80008000
Fax: 03-88886904 / 4855